Welkom

Het Studiecentrum voor Antroposofie wil een open ontmoetingsplaats bieden voor ieder die wil kennismaken met de antroposofie of zich daar verder in wil verdiepen. Er zijn voordrachten over algemene culturele en maatschappelijke onderwerpen, besproken vanuit een antroposofische achtergrond, inleidende cursussen, en mogelijkheden voor leesgroepen en persoonlijke gesprekken.

Meer algemene informatie vindt u hier


Studiecentrum NIEUWSBRIEF

Wij houden u op de hoogte via deze website en via een e-mail nieuwsbrief. Wij nodigen u dan ook van harte uit om u met onderstaand formulier in te schrijven voor de (gratis) nieuwsbrief.Recent verschenen nieuwsbrieven:

ACTUEEL

Voor actuele informatie zie de laatste nieuwsbrief.Het huidige programma is hier te downloaden als pdf.