Aanvraagformulier Vriendenpas

 

De heer
Mevrouw

wil graag aanvragen een:

Het verschuldigde bedrag maak ik over op
IBAN NL62 INGB 0000 6784 86, t.n.v.
Studiecentrumvoor Anthroposofie, Den Haag,
o.v.v. 'vriendenpas najaar 2018' of
'duovriendenpas najaar 2018'.
* verplicht veld

Reductie-vriendenpas

Voor studenten en houders van een Ooievaarspas geldt voor de vrienden(duo)pas een reductie van 50%. De korting op de duo-pas geldt slechts als beide personen een ooievaarspas hebben of student zijn. Die korting geldt niet voor 65-plussers. De prijs mag ons inziens echter nooit een belemmering zijn. Mocht het bedrag, ondanks de reductiemogelijkheden, een probleem zijn, dan is altijd overleg mogelijk met de voorbereidingsgroep, i.c. Bert de Graaff (06.53.27.10.35).